Faydalı İçeriklere Ulaşın

En Çok Merak Edilen Konular Hakkında Detaylı Bilgi Edinmek için Tıklayın...

Erişim Paneli

Ücretsiz İçerikler ile Profesyonel Hazırlamış Detaylara Hakim Olun
Tıklayınız

Biz Kimiz

Hakkımda Daha Detaylı Bilgi için Tıklayın...

Erişim Paneli

Güven Her şeyden Önce Gelir. O Halde Beni Tanıyarak Başlayın.
Tıklayınız

TEMEL HUKUKSAL AÇIKLAMALAR VE KAVRAMLAR​

TSK personelinin hukuka dair günlük hayatta karşılaştığı pek çok konunun anlaşılması için temel hukuksal konu ve kavramlar bulunmaktadır.

GEÇMİŞE YÖNELİK MALİ HAKLAR

Hukuka aykırılığı saptanan sözleşme feshi, ayırma cezası, sözleşme yenilememe, güvenlik soruşturması nedeniyle ilişik kesme gibi işlemler nedeniyle statü dışında geçen sürede yoksun kalınan özlük ve parasal haklarının idarece faizi ile tazmini gerekir.

YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA SUÇLARI

Askerlik çağına gelen yükümlülerin yoklama kaçağı ve bakaya eylemlerinden dolayı idari para cezası almalarına ve hatta bu suçlardan yargılanmalarına sıklıkla rastlanmaktadır.

TSK’DA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN HUKUKU

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görevli devlet memurları TSK personelinden farklı olarak 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununa tabi değildirler.

AYIRMA DİSİPLİN CEZASI

TSK personeli için en ağır disiplin cezası ayırma cezasıdır. Ayırma cezası için esas ve usul yönünden çok ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır.

ŞEHİTLİK-GAZİLİK

Kimlerin şehit ve gazi kabul edileceği konusunda mevzuat yeterince açık değildir. Uygulamada bu kavramlar vazife maluliyeti ile de karıştırılmaktadır.