TEMEL HUKUKSAL AÇIKLAMALAR VE KAVRAMLAR

TSK personelinin hukuka dair günlük hayatta karşılaştığı pek çok sorun alanı bulunmaktadır. Bunların çözümü için asgari bir hukuk bilgisi ve anlayışının bulunması gereklidir. Uygulamaya ışık tutacak bazı temel hukuksal konu ve kavramlar içinTSK’DA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN HUKUKU

Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görevli devlet memurları,  disiplin hukuku bakımından 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında bulunmamaktadırlar. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görevli devlet memurları disiplin hukuku bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görevli devlet memurlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki disiplin suçlarına yapılacak işlemler ve örnek mahkeme kararları için…GEÇMİŞE YÖNELİK MALİ HAKLAR

Sözleşmesi feshedilen, sözleşmesi yenilenmeyen, ayırma disiplin cezası ile veya güvenlik soruşturması sonucu ilişiği kesilen TSK personeli, tesis edilen işlemin hukuka aykırılığını idare mahkemelerinde iddia edebilir. Mahkemelerce işlem iptal edilirse statü dışında geçirilen sürelere ilişkin geçmişse dönük maaş, OYAK neması vb.özlük hakları talep edilebilmektedir. Konuya ilişkin mahkeme kararları için…AYIRMA DİSİPLİN CEZASI

6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 20’nci maddesinde, belli disiplinsizliklerin işlenmesi halinde veya belli bir disiplin ceza puanına ulaşılması halinde Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi öngörülmüştür. Silahlı Kuvvetlerden ayırma disiplin cezasına ilişkin mahkeme kararları için…YOKLAMA KAÇAĞI/BAKAYA SUÇLARI

7179 sayılı Askeralma Kanunu ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda düzenlenen yoklama kaçağı ve bakaya eylemleri pek çok yükümlünün karşılaştığı bir durumdur. Yoklama kaçağı ve bakaya nedeniyle idari para cezası verilmekte, şartlar oluştuğunda ilgililer hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır. Yoklama kaçağı ve bakaya suçlarına ilişkin açıklama ve mahkeme kararları için…ŞEHİTLİK-GAZİLİK

Şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin açıklamalar ve mahkeme kararları için…


Faydalı İçeriklere Ulaşın

Askeri Hukuk Alanında En Çok Merak Edilen Konuları Sizlere Ücretsiz Olarak Sunuyoruz. Detaylı Bilgi için Tıklayın

Erişim Paneli

Ücretsiz İçerikler ile Profesyonel Hazırlamış Detaylara Hakim Olun
Tıklayınız

Biz Kimiz

23 Yıldır Askeri Hukuk Kanunları ile İçinde Yer Alan Tecrübeli Bir Subayım. Hakkımda Daha Detaylı Bilgi için Tıklayın...

Erişim Paneli

Güven Her şeyden Önce Gelir. O Halde Beni Tanıyarak Başlayın.
Tıklayınız