Şehit yakınlarına, gazilere ve vazife malullerine sağlanan haklar

sehit-yakinlarina-gazilere-ve-vazife-malullerine-saglanan-haklar

Şehit yakınlarına, gazilere ve vazife malullerine mevzuat kapsamında bazı haklar sağlanmaktadır. Bu haklar tek bir kanunda yer almadığından takibinde ve bilinmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu çalışmada şehit yakınlarına ve gazilere sağlanan haklar sıralanmış ve açıklanmıştır. VAZİFE MALULÜ AYLIĞI 2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamında engelli hâle gelerek bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye […]

Kamu konutlarından yararlanma usul ve esasları

kamu-konutlarindan-yararlanma-usul-ve-esaslari

Sık sık yer değiştirmeye tabi tutulmaları, birliklerin bulunduğu yerlerin gelişmişlik düzeyi, aile götürülemeyecek garnizonlara atanma vb.hususlar dikkate alındığında asker kişiler için kamu konutlarından faydalanma çok büyük önem arzetmektedir. Kamu konutlarının tahsisi, konutların yönetimi, ortak giderler vb.konularda oldukça fazla hukuksal sorunla karşılaşılmaktadır. Kamu konutları ile ilgili meselelerin çözümü için başvurulacak mevzuat 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, […]

TSK Personelinin Sosyal Medya Kullanımı Nasıl Olmalı?

tsk-personelinin-sosyal-medya-kullanimi

TSK personelinin sosyal medya kullanması yasak mıdır? TSK personeli üniformalı olarak fotoğraf veya video paylaşabilir mi? TSK personelinin sosyal medya kullanımına getirilebilecek kısıtlamalar nelerdir? TSK personelinin sosyal medya kullanımından kısıtlamaları ihlal etmesi halinde askeri suç veya disiplinsizlik oluşur mu? vb. sorular uygulamada sıklıkla yöneltilmektedir.  TSK Personelinin sosyal medya kullanımına askeri hizmetin doğası gereği kısıtlamalar getirilmektedir.  […]

İdari tahkikat, Disiplin Soruşturması, Ön İnceleme

idari-tahkikat-disiplin-sorusturmasi-on-inceleme

Meydana gelen bir kaza/olay, işlenen bir disiplinsizlik veya askeri suç halinde hangi araştırma yönteminin  kullanılacağına karar vermek çok önemlidir. Uygulamada idari tahkikat, disiplin soruşturması ve ön inceleme birbiri ile karıştırılmaktadır.  Asker kişiler tarafından bir disiplinsizlik gerçekleştirildiğinde, bir suç işlendiğinde veya askeri birlik veya askeri kurumda bir kaza/olay meydana geldiğinde yetkili ve görevli personel tarafından gerekli […]

TSK Personelinin Müracaat ve Şikayet Usul ve Esasları

tsk-personelinin-muracaat-ve-sikayet-usul-ve-esaslari

Müracaat ve şikâyetler, TSK personel hukuku alanında en önemli mekanizmalardandır. Müracaat ve şikayet nereye yapılır? Müracaat ve şikayet nasıl yapılır? TSK personeli CİMER üzerinden müracaat ve şikayet yapabilir mi? Usulsüz müracaat ve şikayet yapan TSK personeline ceza verilebilir mi?  vb. sorular sıklıkla yöneltilmektedir.  Müracaat ve şikâyetler, Türk Silahlı Kuvvetlerinde günlük hayatta her zaman uygulaması olan […]

TSK Personelinin Zimmet Sorumluluğu Nedir?

tsk-personelinin-zimmet-zorunlulugu-nedir

Kamu mallarının korunmasına büyük önem atfedilmiştir. Kamu malı bir de askeri eşya niteliğinde ise bu koruma daha bir ileri boyuttadır. Askeri eşyalar nasıl teslim alınır? Zimmetle teslim alınan askeri eşyalar kaybedilirse ne olur? Askeri eşyaları kaybedene ne ceza verilir? Hangi durumlarda zimmet sorumluluğu olmaz?  vb. sorular sıklıkla yöneltilmektedir.  TSK’da görev yapan personele görevleri nedeniyle teslim […]

Askeri Suçlarda Soruşturma İzni

7329 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek Madde 15 ile asker kişilerin işledikleri askerî suçlara ilişkin özel bir soruşturma usulü öngörülmüştür.  Söz konusu düzenleme sonrasında asker kişilerin işlediği askeri suçların soruşturulması ile asker kişilerin işlediği diğer suçların soruşturulması farklı usule tabi hale gelmiştir. Soruşturma […]