Kategori Arşivleri: Blog

Askeri Suçlarda Soruşturma İzni

7329 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Askeri Ceza Kanununa eklenen Ek Madde 15 ile asker kişilerin işledikleri askerî suçlara ilişkin özel bir soruşturma usulü öngörülmüştür.  Söz konusu düzenleme sonrasında asker kişilerin işlediği askeri suçların soruşturulması ile asker kişilerin işlediği diğer suçların soruşturulması farklı usule tabi hale gelmiştir. Soruşturma […]