Bu sitede askeri ceza, askeri disiplin ve askeri idare hukukuna ilişkin temel hukuksal konular öz olarak açıklanmakta ve uygulamaya ışık tutacak güncel mahkeme kararları yayımlanmakta olup herhangi bir kazanç elde etme amacı bulunmamaktadır.

Site ile; askerî mevzuata ilişkin olarak işlem tesis eden ve haklarında işlem tesis edilen askerî personel ile bunların adaylarına, yargısal faaliyetlerde görev yapanlara, akademisyenlere, öğrencilere, askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek kişilere bilgi sunulmaktadır.

Burada yer alan görüşler kişisel görüşler olup herhangi bir kurum veya kuruluşun görüşlerinin yansıtılması amaçlanmamaktadır. 

Hukuken hakları ihlal edilen kişilerin yalnızca bu sitede yer alan bilgilere dayanarak şikayet, müracaat veya dava açmak suretiyle haklarını talep etmeleri, işlem tesis etmeleri önerilmez. Aksine hareket halinde herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.