HAKKIMDA

ÖZGEÇMİŞ

Cengiz DEMİRTAŞ 1980 yılında Lüleburgaz’da doğdu. İlköğrenimini Hayrabolu’da tamamladı. 1997 yılında Işıklar Askeri Lisesinden, 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve subay nasbedildi. Meslek öncesi eğitimden sonra 3’üncü P.Tüm.K.lığı Askeri Mahkemesi Hakimliği (2003-2005), 54’üncü Mknz.P.Tug.K.lığı Yrd.Askeri Savcılığı (2005-2009), 9’uncu Mot.P.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesi Hakimliği (2009-2012), Kara Kuvvetleri K.lığı Adli Müşavir Yardımcılığı (2012-2017), Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Md.lüğü (2017-2019), Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Önergeleri Şube Md. ve Askerî Suçlar Soruşturma İşlemleri Şube Md.lüğü (2019-2023) görevlerini yaptıktan sonra 30 Ağustos 2023 tarihi itibariyle albay rütbesine terfi etmesini müteakip kendi isteğiyle emekli olmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki hizmetini sonlandırmıştır. İyi derecede ingilizce bilen ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı yüksek lisans sahibi Cengiz DEMİRTAŞ evli ve iki çocuk babası olup halen Ankara Barosu bünyesinde avukatlık yapmaktadır.

YAYIMLANMIŞ MAKALE VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Harekâtları ve Özelinde Lübnan Barışı Koruma Harekâtı, Milli Savunma Bakanlığı Askerî Adalet Dergisi, Sayı:128, 2008,

Önleyici Tedbir Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010                               

Somali Sahillerindeki Haydutluk Eylemleri ve Haydutların Yargılanması, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXX, Sayı 1, 2012

Barışı Koruma Harekâtlarında Birleşmiş Milletler Polis Güçleri, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2014                     

Silahlı İnsansız Sistemler İle Görünmezlik Uygulamalarının Silahlı Çatışma Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi, ODTÜ Savunma Teknolojileri Kongresi, 2018

Silahlı Çatışma Hukukunda Görünmezlik Teknolojisi, 8’inci Uluslararası Güvenlik ve Askerî Hukuk Sempozyumu, Seul/ Güney Kore, 2018

Askeri Suçların Soruşturma Usulünde Yeni Bir Dönem: Soruşturma İzni, Avukatın El Kitabı, Bilge Yayınevi, Ankara, 2022

YAYIMLANMIŞ KİTAP

TSK Personeli Disiplin ve Ceza Hukuk, Bilge Yayınevi, Ankara, 2022,

İŞTİRAK EDİLEN KURSLAR       :

Silahlı Çatışma Hukuku Kursu (Mart 2009, BİOEM K.lığı Ankara  Türkiye)

Özelleştirilmiş Silahlı Çatışma Hukuku Kursu (Ekim 2009, Uluslararası İnsancıl Hukuk Enstitüsü, San Remo İtalya)

Barışı Koruma Harekâtlarının Hukuki Yönleri Kursu (Nisan-Mayıs 2010, Uluslararası Hukuk Çalışmaları Savunma Enstitüsü, Rhode Island ABD)

EĞİTİCİ OLARAK KATILIM SAĞLANAN KURSLAR:

Silahlı Çatışma Hukuku Kursu (Şubat 2019, BİOEM K.lığı, Ankara  Türkiye)

Sınır Güvenliği ve Yönetimi Kursu (Kasım 2019 BİOEM k.lığı , Ankara  Türkiye)

Silahlı Çatışma Hukuku Kursu (Şubat 2020, BİOEM K.lığı, Ankara  Türkiye)

Silahlı Çatışma Hukuku Kursu (Mart 2021, BİOEM K.lığı, Ankara  Türkiye)

Sınır Güvenliği ve Yönetimi Kursu (Kasım 2021 BİOEM K.lığı , Ankara  Türkiye)

UZMANLIK ALANLARI

Ceza Hukuku

Askeri Ceza Hukuku

Disiplin Hukuku

Askeri İdare Hukuku

Silahlı Çatışma Hukuku

İnsan Hakları Hukuku

Mülteci Hukuku

BM Barışı Destekleme ve NATO Harekat Hukuku